بوشهر شهر فرهنگ
مو از بَمبک نمی ترسُم
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 01:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
مو از بَمبک نمی ترسُم مو از کلبوک می ترسم نه از مارو نه از عقرب ز دیماروک میترسم

نمی ترسم نه ازگُنج و نه از موری نه از پخچه نه از رشک و نه از نِزگ ونه از نیتوک می ترسم

نه از دیوار رُمبیده نه از سَقف گِلُمبیده نه از شاخک. نه از تله. نه از خِفتوک می ترسم

نه از کرکاب مادر زن. نه از فیت برادرزن نه از جاروف خواهر زن. ز قارقاروک می ترسم

نمی ترسم نه از غُمبه نه از لُنده نه از مُنگه میون هیرو ویر امّا. زلُه پرتوک می ترسم

نه از سوس و نه از پیسو. نه از هر آدم فیسو نه از گبگو. نه از لُقمه نه از زَهروک می ترسم

نه از فیکه. نه از لیکه. نه از قدقد. نه از قیقه نه از شوپر. نه از کُمتَر. نه از پیلسوک می ترسم

نه از غول و نه از غولک نه از زخم و نه از کورک نه از بوم و نه از ناکو نه از سنبوک می ترسم

نه از طعنه نه ازر کُچّه نه از بهتون نه از تهمت مو از حرف حرفک هر آدم مشکوک می ترسم

قسم بر لنگوته جاشو، چیش کور منجله ماشو که تا جیب گدا پر گشت از مسکوک می ترسم

خدایا بندر بوشهر را از غم رهایی ده که از تحلی غم مثل خیار تحلوک می ترسم!

شعری زیبا از جناب آقای حمیدی
برو ای غم
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 01:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )

برو ای غم که مهمون دارام امشو ...
عزیزی بهتر از جون دارام امشو ...
بیو جانا که جان از تو جدا نیست ...
بیو که منزلام بی تو صفا نییست ...
خدایا چه کنام دل بی قراره ...
دو چشمام روز روشن شام و تاره ...
خودام اینجا دلام در پیش دلبر ...
خدایا این سفر کی میرود سر ؟ ...
خدایا کن سفر آسون به رویام ...
که بینام بار دیگر روی دلبر ...
.........................................
خواننده ؛ محمود جهان ... آهنگ هله دان ...

مرتبط با: اشعار محلی ,

تووسونه بندری
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 01:51 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
تووسونه بندری . گرما میا تو پنجدری .
تش میباره سرمون . ووی نمیشو که در بری .
که تش تو دلمن ... که تش تو دلمن ...
تووسونه عشقه یار . دل تنگ و انتظار .
گل زده پاک دل مو . وای چه کنام با دل زار ؟ .
که تش تو دلمن ... که تش تو دلمن ...
هلی هلی هو یار غوغا میکنه .
کفتر باغی خوشو جو جا میکنه .
بیلیک بیلیکش شو و آذین میکنه .
گرمای عشقش دلمو خین میکنه .
افتو تندن . گرمن . اورن اورن . گرمن
دریا غبرن . گرمن . گرمن گرمن . گرمن .
سوختام گرمن . گرمن . دریا غبرن گرمن .
موج دریا تو بیا . نخل زیبا تو بیا .
به تماشا تو بیا . گل صحرا تو بیا .
توی ساحل بچه ها . پوی پتی ری ماسه ها .
که دلدار او مده ... که دلدار اومده ...
..................................................
خواننده ؛ محسن شریفیان ...

مرتبط با: اشعار محلی ,

شعری از سید طالب هاشمی از خشت
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 01:50 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )


ی خدا راس که همی سِرَلِ سَر بسَّه می دونی
نَمیخوا سیت بُگووی سَختِی اَحوالِ زَوونی
وَلی باز ماری گِلیمون و تو ری کَلَّهِ بونی
دادِ مظلوم میخَی کیَ دَ و ظالمُ تو بُسونی
های مدَتَ های پدر مَرُدمِ دِروُردِ گِرونی
***
وَر علی باز کِه مَیرم تا بُسونم نیم کیلو آلو
دَسَّ جیب میکُنم و وُش میگووُم میَ چَنِ خالو
میگو کیلو سی تُمَن خوُم اِسَدمُشِ جونِ طالو
دَ صَلاحِ خوتِ میخَی بُسونی یا کِه نسَونی
های مَدَت های پَدرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی
***
سیَ پیازی کِه دو کیلوش یَه قَرونی نمَیَرزی
تو دُکونَل میکهِ گندو نَمیبُردِش کسی قَرضی
قیمَتِش ایسُه گِرون وابیدِه پا هِشتِ تو مَرزی
کِه اگر سیت بُگووُم نِرخِشِ حیَرون تو می مونی
های مَدَت های پَدرِ مَدُمِ دِروُردِ گِرونی
***
بَعضیا مینی اگر صورتِشون جَمله کرِنجِه
نَه و پیریِ کِرِنجیش وُ نَه جَی پِنجُ و خِرِنجِه
غُصَّه وُ دَردِ گِرونی روغن و گوشت و بِرنجِه
کِه ایطور نَقشِ کِرِنجالِ کَشیدِه ری پیشونی
های مَدَت های پَدَرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی
***
عید سال اوَمد و رَخنَل بَیَد اَز نو کِه نووا بو
بَعدِ عمری لَلَکِ شومِ فَقیرَل پُلَو وا بو
دِل خَشی بو که سی خوش هَر کِه تو صَحرا وِلَو وابو
وَلی کو حال و کجا دِل خَش و کو زورِ تو زونی
های مدَتَ های پَدَرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی
***
دَردِ دِل خیلیِ تنها نه گَپِ گوشت و پیازه
ولی ای پاکِش بُخوام سیت بُگووُم قِصّه درازه
چاره کار بُگُم سیت کیه چِنِ سُختن و سازه
آخُرِش سَر میره ای دوَر و میا دَورِ جُهونی
های مدَتَ های پَدَرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی


مغز
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 01:49 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
لابد عوض مغز سرش پاره بلوکه

هر کی مث مُو ایسو طرفدارِ بلوکه

دل مث سِمِنت* آویده ، جون عینِ بتونه

مِن پاک سرو پرتاکِ مُو آثار بلوکه

دَم آل مُتِر آل و گُلَه بَهسن بسکی

مَی یاوه بگی یاکُنی همکار بلوکه ؟!

قیل گونیَ کَی یاوه بگی دهسَِ گرونی

گُل منگلیه یاکُ سی زِر کار بلوکه

ایگن که سر ِ پُل "سویره " برَه جَلدی

پی روخونه کارگای که بسیار بلوکه

بسکی مِنِ فگرُم ، خُمَ خُم یولا ایپهرُم

ایگُم نه کسی بو که خَوَردارِ بلوکه

آغَی مشدی زادیه وُ اهل "هلیله"

پی کامپرسینش که چکار *بلوکه

اومَه وَه برازگون بدوین سیش کنین قیلون

افغانیَلَم باشه که سربار بلوکه

اُسّام که تِرکِ هَلَلو *اهل میانه ی

تَحل* ایکنه مِن ریشَ که خیندارِ بلوکه

شهرداریَ گفتم بدینُم چن تا سِمِنتی

گفتن که سمنتَل همه سی کار بلوکه

آغای مهندس که وَ "دَرْوَی" قدم آورد

پاش ری سر ما بو که طرفدار بلوکه

زَنگَل بدوین چاس کنین ، شومَ بسازین

خَشتر بپزین هر کی که غمخوار بلوکه

دین و دل و دوسی همه واویده بلوکی

حیرون و شمالم همه سرکار بلوکه

"لیراوی " بلوکه ، "حیاتداوید " بلوکه

"زَیره " یه بلوکه دَیِه * ، "شمکاره" بلوکه

ناتَر* مُنَ گفتن که هوادار "فلان"ی

ایسو *همه ایگن که طرفدار بلوکه

القصه که سی "ایرجو" قحط آویده همه ی چی

الحق سر خالی ش سزاوار بلوکه


اشکله جونم اشکله
شنبه 1 مهر 1391 ساعت 01:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
بیو بیریم شمال ولات قالی کنیم فرش اشکله
قالیه سرخ و سفید منقل پر تش اشکله
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
یبو بیریم خونه ی خومون چاس نون و ماسن
تش بیگیره عاشقی پاک التماسن
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
اومدم در حونتون ، توسونه گرما ، اشكله
ا تش بگیره دی گلی ، نیگه بفرما، اشكله
اومدم در حونتون ، دلتو پتو بی ، اشكله
خوت خوبی، بوتم خوبه ، دیت دو گپی بی، اشكله
اومدم در حونتون ، گوشواره گوشت ، ، اشكله
بی تو مو گپ نیزنم ، سر حرفه دوشت، اشكله
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
چتر بوره دخترو، سایه ی پسینه ، اشكله
تا یه خینی رو نده ، نیای بشینه‌، اشكله
تیه ته سیرمه ننه، ماه رمضونه، اشكله
كركو سیل ایكنه ، روزت حرومه، اشكله
خال سوز مچ پی سفید، من او دیاره ، اشكله
سیل كردن آدم فقیر ، چه فیده داره، اشكله
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله


مرتبط با: اشعار محلی ,


نیمه های بوشهری (زمزمه های دریایی در هنگام صید در دریا)
سه شنبه 28 شهریور 1391 ساعت 11:19 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
نیمه های بوشهری (زمزمه های دریایی در هنگام صید در دریا)شاهان بارم شاهان بارم تو جهاز خالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی


طیفون لیمرن و دوباره مهمون ساری هله ، هله مالی هله ، هله مالی

دریا واری واوید از موج شمالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی

اینجا نه جبرین نه جفرن و نه جلالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی

اینجا پوزی مطافن بمبکی خال خالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی

اینجا که مرد میخوا غوص بکنه تو موجا هله ، هله مالی هله ، هله مالی

لنگر بکش بالا بلند بوگو هله مالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی


طیفون= طوفان - جهاز = لنج صیادی - جبرین ، جفرن و جلالی = نام محلات قدیمی در بوشهر

پوزی مطاف = دهنه آب راه - بمبکی خال خالی = کوسه های خالدار - غوص = از غواصی میاد(تیکه کلام بچه های

بوشهر، مثلا بیا تابریم چندتاغوص کنیم یعنی بیا تا بریم شنا کنیم


اساتید محترم اگر اشکال ، غلط جمله ای یا کلمه ای در این شعر هست تذکر بدید . با تشکر

مرتبط با: اشعار محلی ,


بقربون همون شرجی و هم گرمای بندر
دوشنبه 27 شهریور 1391 ساعت 10:49 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
بقربون همون شرجی و هم گرمای بندر

بنازم منظره ی غروب تو دریای بندر

شب و روز مو به یادتم تو تنهایی غربت

ندیدم بخدا مو هیچ کجا همپای بندر

سوار ماشووه چقد خشن ری موج دریا

از او ول سی کنی تو او ری او نمای بندر

بچه ی بندرم و کارم ری دریا و هداکن

خدایا خوت تو طیفونایی ناخدای بندر

مو = من - ماشووه = قایق های کوچک - خشن = خوش است - ری = روی - او = آب

از او ول سی کنی = از آن طرف نگاه کنی - هداکن = ماهیگیری - طیفونایی = طوفان

مرتبط با: اشعار محلی ,

برچسب‌ها: bushshr , بوشهر , شهر ,

دیگه ناشم
یکشنبه 26 شهریور 1391 ساعت 12:57 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
کله دیگه جی مو نبو
ای ره دیگه ری مو نبو
حرفی دیگه شی مو نبو
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
عشق مو اسب بورمن
کله دیگه چو گورمن
برنو کر غرورمن
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
بیو بیشیم تنگ تکو
مو تش بارم تو تنباکو
قیلون چاق زنکو
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
خین مو خین جت بیدن
کله لوکی موش دزیدن
بس که مو کارم کشیدن
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
شوم مو نون و جو بیدن
ری سرم افتو بیدن
بار و بنم گرو بیدن
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله

شاعر : استاد عزیز امید غضنفرناشم = نمیرم - کله = قلعه - نبو = نیست - مو = من - شی = با من - گورمن = گور من است - غرورمن = غرور من است - بشیم = بریم - تش = اتش - بارم = بیارم
قیلون = قلیان - زنکو = آن زن - خین = خون - لوکی = احشام - موش = من
دزیدن = دزذیذه - ;کارم کشیدن = کار کردم - بیدن = بوده - افتو = آفتاب

مرتبط با: اشعار محلی ,


ترانه‌های گرد و خاكی
سه شنبه 10 مرداد 1391 ساعت 03:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
دكتر سیدجعفر حمیدی

رسیده ماهِ روزه، وای بر دل

که گرد و خاک سازد روزه باطل

دمی فکری کنید ای چاره جویان

والّا نیست اجر روزه، حاصل

***

ز كوی آشنا می‌آید این خاك

ز دشت نینوا می‌آید این خاك

ببین چشمِ خلایق اشكبار است

كه چون تیرِ بلا می‌آید این خاك


ادامه مطلب
مرتبط با: اشعار محلی ,


آسمون
جمعه 30 تیر 1391 ساعت 07:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )

آسمون سو ز چیشت ماه و ستارش کی دیده؟

قپ سرخ مثل گلت گلو بهارش کی چیده؟

سیل هرکی میکنه الو می افته  تو جونش

ابروی تیرو کمونش سی کی آمدو کشیده؟

بس که هشتم رو کولم بار فراغت شو و روز

کمرم مث پیرمردا تو رو مردم خمیده

ای خدا خیلی دلم ار دست دنیاکو سیرن

نمیدونم تا به کی بخت سیی مو خوابیده؟

 

شعر از : نصرالله مردانی


مرتبط با: اشعار محلی ,

در وصف رئیسعلی و دلاوریهایش
جمعه 30 تیر 1391 ساعت 02:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
دلا امشو وصال بخت یارن 

زدیدن گلم دل بیقرارن

رسیده وقت بازی با تفنگش 

شیری تنگسیر وقت شکارن

هله هله رئیسعلی

دلوار و گهی باشی و اودون

یار ریسلی او مرد دورون

سر تا سر ای خاک دلیرون

بوی عشقن و بوی شهیدون

هله هله رئیسعلی

کیچه پس کیچه هی دلوار چه تنگن

هر جا سی کنی صدی تفنگن

قشون اجنبی پا به فرارن

شیری تنگسیر وقت شکارن

هله هله رئیسعلیشاعر : استاد عبدالرضا اخلاقی 

مرتبط با: اشعار محلی ,

بخون خالو بخون
جمعه 20 خرداد 1390 ساعت 08:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )

                                      بخون خالو بخون               

بخون خالو بخون دردم گرونن                    تو صحرای دلم باد خزونن

بیاور یادم از عمر گذشته                          چراغی که حبابش تیره گشته

بگو از روزگار رفته بر باد                       خیالی بود گویا رفته از یاد

شمال سیزنی تا باغ عناب                          نشسته پیدم عمرم به خوناب

تو گوده باغ طارق شوپر غم                      نهاده غرق حسرت دیده بر هم

بخون تا ریشه هجرون در آریم            دمی در دشت خاطر ره سپاریم

چه خوش بید بال خیس باد بر رو                حصیر مدح و خو توی رهرو

چه خوش بید وقت واگشتن ز جیلم               تنور و بوی نون وسوز گرزم

صدای جفنه وجلت میومه                  کلاغ جیروک توی سلت میومه

پسین تنگی که شو میبست پرده                   غبار گله غم می برد از ده

غروبا که خره گز پر خطر بی                   ستبر سینه موندو سپر بی

حسن شابی دیمیتاش پر ثمر بی            بوجیکدون خوشه جو تا کمر بی

تو مندالی کاکیسو شروه خون بی         قبا سوز وپلیسوک خوش زبون بی

چهاب صد گلستون با صفا بی                    حسین صفدر آنجا پادشاه بی

چه خوش بی پشت بون شو باد شو گرد پریشون زلف خیرو شونه می کرد

منو دلبستگیش بی درد سر بی                   حدیث عشق زینو مختصر بی

غلو رم رم هلاکه دی سکو بی                   غزالو بسته زلف مکو بی

شوا تو شانشین مهمون میومه                    صدای خنده شیطون میومه

زمستون رپ رپ بارون میومه                 درنگه شروه نودون میومه

درازی شو و طرفی دل انگیز                   صدای دیر وقت مرغ شو خیز

میون کوچه شو سنگین گذرداشت       ولات از ابر جاجیمی به سر داشت

صدای زنگل لالا میومه                           صدای میل خلخالا       میومه

خروس عرش گلبانگش برین بی                شقایق چیت گلزار زمین بی

هوا نمناک و سر شار از غمی پاک             فضای ده پر از عطر تن خاک

حنابندان ماشو یاد داری                           سیاه مستی جاشو یاد داری

طلا و مه رضا با خر آوردن                     کلامو مطرب از بندر آوردن

......                                                   ........

بخون خالو بخون شو بی و شومی               جوونی و بهار ناتمومی

 

منبع : وبلاگ بوشهر و بنمانع


مرتبط با: اشعار محلی ,

برچسب‌ها: بخون خالو بخون ,

محله قدیممون
جمعه 20 خرداد 1390 ساعت 07:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )

شاعر گرامی علی مهندسی

تو محله قدیممون چه روزگاری داشتیم 

 گت و کوچیک میخندیدیم حال و حوایی داشتیم

ظهر که میشد موقع ناهار قلیه موی میخوردیم  

یه کاسه ی خوراکمون سی همسایه میبردیم

وقت پسین تو کیچه ها قیلونا چاق چاق بی 

افتو میرفت تو کیچمون زیلوها پهن پهن بید

ننم بیدو ننه ی علو ننه ی رضو با فاطو    

 بوام بیدو غلومرضا با هادو و با قاسو

خم بیدمو شهرمو بید با علو و رضالو        

تش میزدیم چوقی محل زیرش مینادیم الو

یادش بخیر چه خوش گذشت اما چه زود تموم شد   

محله ی قدیممون واله چه زیر و رو شد

جاش میبینی رفته بالا یه ساختون گتی            

نه قلیه موی نه تیرمویه نه دی رضا نه فاطی

 

توی محله قدیممون روزگار خوب و خوشی داشتیم ، بزرگ و کوچک میخندیدند و حال دیگه ای بود

ظهرها وقت ناهار وقتی قلیه ماهی میخوردیم ، یه کاسه از غذای خودمون رو برای همسایه میبردیم

عصرها توی کوچه زیلویی پهن میکردیم و قلیان ها رو چاق میکردیم و میکشیدیم

مادرم بود مادر علی  مادر رضا و فاطمه ، بابام بود و غلامرضا با هادی و قاسم

خودم بودم و یه شهر بوشهر و با علی و رضا اتیش میزدیم و زیر هیزم ها سیب زمینی میگذاشتیم

یادش بخیر چه خوش گذشت ولی خیلی زود تموم شد محله ی قدیممون زیرو رو شدو بهم خورد

حالا جای محله ی قدیممون ساختمونای بزرگی ساختن و دیگه خبری از تیرمایه قلیه ی ماهی و مادر رضا و فاطی نیست .

 

برداشت با ذکر منبع بلامانع میباشد .


مرتبط با: اشعار محلی ,


دیگه لنجی نمیره رو دریا
یکشنبه 8 اسفند 1389 ساعت 01:29 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بوشهر | ( نظرات )
دیگه لنجی نمیره رو دریا             دیگه جاشو نی تو با دو تیفون

دیگه موجی نمیا رو ساحل          انگا دریا شده پیرو بی جون

دیگه یارون کو صدی غناهشت     کو صدی عاشق مرد دریا

دیگه جاشو کو خرنگ میداف         تو شبی سیاه و سرد دریا

دریا می درد تو پایونی نداره           دل تو غرق غمن جونی نداره

دریا گفت عاشق بندرم مو             عاشق جاشو و لنج و دومم

مو اسیر دل جاشووم مو               بندری باتو مو ناتمومم


درد ما درد گیرونن نفس اجنبیا       دل پر کینه یا
خبری نی زهایومله دیگه ری پهنه ی او       


دریا دریا سرو جون فداتن               بندری هر جا میری باهاتن

تو عروس آبی پوش بندری             تو همیشه جاشو ناخداتن

سرو جون فدای بوشهر                 سرو جون فدای لیانت شعر : امید غضنفر


مرتبط با: اشعار محلی , 
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic